برنامج

 ScheduleResults
Afternoon session25.10 Schedule  
Evening session

 

25.10 Ring A

25.10 Ring B

 ScheduleResults
Afternoon session26.10 Schedule 

 

26.10 Ring A

26.10 Ring B

Evening session

 

26.10 Ring A

26.10 Ring B

 ScheduleResults
Afternoon session27.10 Schedule

 

27.10 Ring A

27.10 Ring B

Evening session

27.10 Ring A

27.10 Ring B

 ScheduleResults
Afternoon session28.10 Schedule

28.10 Ring A

28.10 Ring B

Evening session

 

28.10 Ring A

28.10 Ring B

 ScheduleResults
Afternoon session29.10 Schedule

 

29.10 Ring A

29.10 Ring B

Evening session

29.10 Ring A

29.10 Ring B

 ScheduleResults
Afternoon session30.10 Schedule

 

30.10 Ring A

30.10 Ring B

Evening session

 

30.10 Ring A

30.10 Ring B

 ScheduleResults
Afternoon session31.10 Schedule

31.10 Ring A

31.10 Ring B

Evening session

 

31.10 Ring A

31.10 Ring B

 ScheduleResults
Afternoon session01.11 Schedule

 

01.11 Ring A

01.11 Ring B

Evening session

 

01.11 Ring A

01.11 Ring B

 ScheduleResults
Afternoon session02.11 Schedule

 

02.11 Ring A

02.11 Ring B

Evening session

 

02.11 Ring A

02.11 Ring B

عطلة

 ScheduleResults
Afternoon session04.11 ScheduleSemifinals Afternoon
Evening sessionSemifinals Evening
 ScheduleResults
Finals 105.11 Schedule05.11 Results
 ScheduleResults
Finals 206.11 Schedule06.11 Results